Cashback - Szabályok

KAPHAT VISSZA AKÁR 15%-OT VÁSÁRLÁSAI ÁRÁBÓL!


A NAGY TAVASZI CASHBACK marketingakció (MKT 1/23) részletes szabályzata 

I. Bevezető rendelkezések

 1. A CARERO, s.r.o. kereskedelmi társaság (statisztikai számjel: 28108272, adószám: CZ28108272, székhely: 739 84 Písek u Jablunkova, Písek 311., Cseh Köztársaság, az Ostravai Kerületi Bíróság cégjegyzékébe bejegyzett társaság, szakasz: C, cégjegyzékszám: 341456; a továbbiakban: CARERO társaság) NAGY TAVASZI CASHBACK akciót szervez (MKT 1/23 marketingakció, a továbbiakban: Akció), és a jelen szabályzat keretében meghatározza az akció szabályait és feltételeit.
 2. Az Akció a CARERO társaság azon vásárlóinak szól, akik fiókkal rendelkeznek a nagykereskedes.carero.hu weboldalon.

II. Az Akció időtartama

 1. Az Akció 2023. 04. 01-től 2023. 06. 30-ig tart.

III. Általános részvételi feltételek

 1. Az Akcióban részt vehet minden, a nagykereskedes.carero.hu weboldalon regisztrált CARERO vásárló, amennyiben teljesíti az Akció jelen szabályzatában részletezett feltételeket, többek között, de nem kizárólag: 
  1. Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személy vagy egyéni vállalkozó;
  2. a nagykereskedes.carero.hu weboldalon hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitöltötte a regisztrációt;
  3. nem áll munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban a CARERO társasággal, sem a CARERO társasággal személyi és vagyoni viszonyban álló személyekkel, beleértve azok hozzátartozóit és közeli hozzátartozóit.
 2. Az Akcióból kizárásra kerülnek azok a résztvevők, akik: 
  1. nem teljesítik az Akció jelen szabályzatban meghatározott feltételeit;
  2. törvénybe és/vagy jó erkölcsbe ütköző módon járnak el, és/vagy csalárd magatartást tanúsítanak az Akcióval kapcsolatban;
  3. nem teljesítik a CARERO társaság felé fennálló szerződéses kötelezettségeiket, különösen azokat, amelyek esetében a CARERO társaság az Akció időtartama alatt és az Akció kiértékelése során késedelmes számlateljesítést állapít meg.
 3. A Résztvevő kizárása esetén az adott Résztvevő nem tarthat igényt az esetlegesen felmerülő költségek vagy károk megtérítésére.

IV. Az Akció tárgya

 1. Az Akció résztvevői az adott feltételek teljesítése esetén a www. nagykereskedes.carero.hu weboldalon történő vásárlás alkalmával beváltható utalványokat kapnak (a továbbiakban: Utalványok).
 2. Az Utalványok megszerzéséhez a Résztvevőnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
  1. az utalvány megszerzéséhez olyan termékeket kell vásárolnia, amelyeket az Akció résztvevője az Akciót megelőző időszakban egyszer sem vásárolt a CARERO társaságnál (a továbbiakban: Újonnan vásárolt termék). Azokat a termékeket, amelyeket az Akció résztvevője az Akciót megelőző időszakban már megvásárolt a CARERO társaságnál, a termékkódok vagy EAN kódok egyezése alapján azonosítjuk. 
  2. a résztvevőnek az utalvány megszerzéséhez újonnan vásárolt termékenként legalább 16 000 forint értékű Újonnan vásárolt terméket kell vásárolnia. A résztvevő minden egyes NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkájú Újonnan vásárolt termékért az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 15%-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap. 
  3. a résztvevőnek az utalvány megszerzéséhez újonnan vásárolt termékenként legalább 16 000 forint értékű Újonnan vásárolt terméket kell vásárolnia. A résztvevő minden egyes – kivéve a NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkájú Újonnan vásárolt termékért az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 10%-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap. 
  4. Az a résztvevő, aki a CARERO társaságnál az adott időszakban az adott márkára vonatkozóan az általános nagykereskedelmi ár 6%-át meghaladó szerződéses kedvezményre jogosult, minden egyes NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkájú újonnan vásárolt termékért, amely elérte a 16 000 forintot az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 7,5%-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap. 
  5. Az a résztvevő, aki a CARERO társaságnál az adott időszakban az adott márkára vonatkozóan az általános nagykereskedelmi ár 6%-át meghaladó szerződéses kedvezményre jogosult, minden egyes tetszőleges márkájú Újonnan vásárolt termékért – kivéve a NEW BABY, BABY MIX, BAYO és PLAYTO márkákat, amely elérte a 16 000 forintot az adott Újonnan vásárolt termék vásárlási értéke 5 %-ának megfelelő névértékű Utalványokat kap.

 

 1. Az Utalványok névértéke 1 000 és 10 000 forint
 2. Az átadott Utalványok összértéke megegyezik az egyes Újonnan vásárolt termékek vásárlásával megszerzett értékek egész ezer fotint lefelé kerekített összegével. 
 3. Az egyes Utalványok külön-külön vagy tetszőleges kombinációban beválthatók egy vagy több vásárlás alkalmával. 
 4. Az utalványok 2023. 08. 31-ig érvényesek. A fel nem használt utalványok 2023. 09. 01-én értéküket elvesztik.
 5. A Résztvevők az Akcióval kapcsolatban nem tarthatnak igényt pénzügyi teljesítésre.
 6. Az a Résztvevő, aki nem teljesítette a vásárlási utalvány megszerzésének feltételeit, tudomásul veszi, hogy sikertelenül vett részt az Akcióban, és elfogadja, hogy a CARERO társaság erről nem köteles külön értesíteni őt.
 7. A CARERO társaság legkésőbb 2023. 07. 17-ig kiértékeli az Akció eredményeit.
 8. A CARERO társaság az Akció eredményeinek kiértékelése napján elektronikus úton felveszi a kapcsolatot az Akció sikeres Résztvevőivel, mégpedig a Résztvevő által a nagykereskedes.carero.hu weboldalon történt regisztráció során megadott e-mail-címen és/vagy telefonszámon. Ennek keretében arról is tájékoztatja a Résztvevőt, hogy milyen értékű utalványt kap.

 

V. Záró rendelkezések

 1. A CARERO társaság nem vállal felelősséget az ellenőrzésén kívül eső és a kellő gondossággal sem előrelátható eseményekért.
 2. A CARERO társaság fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül megszüntesse, elhalassza vagy módosítsa a jelen Akciót és az Akció feltételeit vagy azok bármely részét. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármikor indoklás nélkül lerövidítse az Akció időtartamát, megszakítsa vagy visszavonja az Akciót vagy módosítsa annak szabályzatát. A szervező az Akció keretében az Utalványokkal megvásárolható termékeket más, azonos jellegű, hasonló árszintű termékekkel válthatja fel. Az Akció szabályzatának módosítása esetén a résztvevő nem tarthat igényt a felmerült költségek megtérítésére.
 3. A CARERO társaság az Akció céljaira, az Akció kiértékelése és a Résztvevőknek az Akció eredményéről való értesítése céljából kezeli a Résztvevő személyes adatait, mégpedig a családi és utónevét és az e-mail-címét. A CARERO társaság adatkezelőként és adatfeldolgozóként jár el. Az adatkezelés időtartama az Akció befejezését követő 1 év. Az Akcióban való részvétel önkéntes, a személyes adatok kezelése az Akcióban való részvételhez szükséges, ezek megadása nélkül a vásárló nem vehet részt az Akcióban. 
 4. Az Akció szabályaival kapcsolatos bármilyen félreértés elkerülése érdekében a szabályzat a carero.hu/cashback oldalon is megtalálható.
 5. A jelen szabályzat az egyetlen olyan dokumentum, amely az Akció kötelező szabályait tartalmazza.
 6. Jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba, a Résztvevők pedig elfogadják a jelen szabályzatot.

Jablunkov, 2023. 03. 31.